2013 Wimbledon Men Singles Final _fgIGSFtW

Ngày 2022-11-24 14:30     HITS: 149

2013 Wimbledon Men Singles Final _fgIGSFtW

2013 Wimbledon Men Singles Final _fgIGSFtW

2013 Wimbledon Men Singles Final (2014 Chung kết đơn nam Wimbledon)) trong vòng thứ tám của vòng thứ tám của trận chung kết thứ tám, Thụy Sĩ đã thua đội Tây Ban Nha 0: 1.

Chiếc cú[UNK] Sai lầm [UNK] Các lỗi của cuộc thi, nhưng trên thực tế, một số sportskeedawritten Được báo cáo rằng những sai lầm của Scholes không chỉ luôn [UNK] Jinhua [UNK],