Chi _XAilDN60

Ngày 2022-11-10 07:28     HITS: 202

Chi _XAilDN60

Chi →90m= 2050 RMB (một người, sân bóng tiêu chuẩn là bao nhiêu tiền →90m= 56.

000 nhân dân tệ (???) Một sân bóng tiêu chuẩn đòi hỏi khoảng 11 người để kiếm được khoảng 30.

000 người.

Vậy làm thế nào để xây dựng một sân bóng tiêu chuẩn? Khu vực của 11 sân bóng đá là 68 m*68m, bằng 0,8 mét vuông.

Trong các chế m, sau đó trường bóng đá dòng là 110*92 m, tương đương với kích thước của toàn bộ sân vận động.<